photo1_2 photo2 photo3 photo4

Αναμενόμενα αποτελέσματα της Δράσης είναι:

  • Διερεύνηση των αναγκών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και λειτουργών που σχετίζονται με θέματα των μεταναστών ΥΤΧ.
  • Ενέργειες πληροφόρησης των φορέων και λειτουργών που σχετίζονται με ΥΤΧ και του ευρύτερου κοινού σε συνδυασμό με τη Δράση Ε2 «Εγκαθίδρυση πολύπλευρων δικτύων με Μεσογειακές Χώρες».
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων συνεδρίων για τουλάχιστον 200 κοινωνικούς λειτουργούς, λειτουργούς δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με θέματα διαμόρφωσης πολιτικής στα διάφορα επίπεδα σε σχέση με το θέμα. Συμμετέχοντες επίσης μπορούν να είναι μέλη ιδιωτικών οργανώσεων/ιδρυμάτων όπως ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι, ακαδημαϊκοί, μέλη τοπικών αρχών, ημικρατικών οργανισμών κλπ, που έχουν σχέση με ΥΤΧ (συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς εργαστηρίων στο πλαίσιο των συνεδρίων). Θα επιδιωχθεί συνδυασμός με τη  Δράση Ε2 «Εγκαθίδρυση πολύπλευρων δικτύων με Μεσογειακές Χώρες».
  • Προσδιορισμός και ανάπτυξη υλικού συνεδρίων και εργαστηρίων (workshops) σε ψηφιακή και έντυπη μορφή για τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει εκτενή κομμάτια του υλικού από των ομιλιών από τα συνέδρια και τα εργαστήρια.
  • Ενημέρωση, κατάρτιση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων και λειτουργών της Κύπρου που σχετίζονται με ΥΤΧ, τόσο μεταξύ τους, όσο και με εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους.
  • Υιοθέτηση ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών για ένταξη ΥΤΧ στην Κύπρο.
  • Ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης ΥΤΧ.
  • Ενημέρωση της ομάδας στόχου για τις παρεχόμενες από το έργο υπηρεσίες.